کارآموز

کارفرمایان عزیز می توانند افرادی را به صورت کارآموز جذب کنند و پس از اطمینان از توانایی آنها نسبت به جذب و استخدام این افراد اقدام کنند.

برای جذب کارآموز لطفا با شماره های کاریران تماس حاصل فرمایید.

91002050

09129579382

[email protected]

[email protected]

درحال آپلود
سوئیچر رنگ