توی رتبه بندی اعضای کاریران شرکت کن

ما توی کاریران شما رو براساس یکسری عوامل رتبه بندی می کنیم تا ضمن دونستن رتبه خودتون توی مهارت موردنظر، جلوی دید کارفرمایان بیشتری قرار می گیرید و میتونید شغل موردنظر خود را راحت تر پیدا کنید.

مراحل شرکت در رتبه بندی اعضای کاریران:

برای شرکت در فرآیند رتبه بندی به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. وارد پروفایل کاربری خودتون بشید
  2. رزومه خودتون رو تکمیل کنید
  3. تست های شخصیت شناسی رایگان رو انجام بدید
  4. آزمونهای مهارتی که می خواهید رتبه شما در اون مشخص بشه رو حتما شرکت کنید.
  5. پس از انجام همه این مراحل، گزینه درخواست رتبه بندی رو توی پروفایل خودتون کلیک کنید، تا براساس همه این موارد رتبه شما مشخص بشه

رتبه ها:

رتبه ها به چهار دسته رتبه A، B، C و یا D تقسیم بندی می شوند.

رتبه A: رتبه عالی شامل رزومه کامل، تیپ شخصیتی مناسب، مهارت عالی

رتبه B: رتبه خیلی خوب شامل رزومه کامل، تیپ شخصیتی مناسب، مهارت خیلی خوب

رتبه C: رتبه خوب شامل رزومه مناسب، تیپ شخصیتی مرتبط، مهارت خوب

رتبه D: رتبه متوسط شامل رزومه مناسب، تیپ شخصیتی مرتبط، مهارت متوسط

درحال آپلود
سوئیچر رنگ