تبلیغ اختصاصی

کاریران با دارا بودن شبکه تبلیغات وسیع می تواند شما را در جذب بهترین نیروی متخصص یاری کند.

چه فعالیتهایی که کاریران برای شما انجام می دهد؟

 • استراتژی لازم برای جذب نیروی متخصص را برای شما ایجاد می کند
 • متن های تاثیرگذار مناسب را ایجاد می کند
 • شبکه های توزیع مناسب را انتخاب می کند
 • بر روند انجام تبلیغات و میزان تاثیرپذیری آن نظارت می کند.
 • رزومه های مرتبط را انتخاب می کند و به معرفی می کند

در چه کانالهایی تبلیغ می شود؟

 • در سایت کاریران به عنوان فرصت های شغلی ویژه و منتخب قرار می گیرد
 • به کلیه کاربران سایت براساس مهارت موردنیاز پیامک و ایمیل مرتبط ارسال می شود
 • در شبکه های اجتماعی کاریران به صورت ویژه و اختصاصی تبلیغ می شود.
 • اینستاگرام کاریران و جاب سنتر با بیش از 43 هزار کاربر
 • تلگرام کاریران و جاب سنتر با بیش از 16 هزار کاربر
 • لینکدین کاریران با بیش از 15 هزار عضو
 • محتوای مرتبط با فرصت شغلی موردنیاز ایجاد می شود و در کانالهای تبلیغاتی کاریران منتشر می شود
درحال آپلود
سوئیچر رنگ