باشگاه اشتغال

باشگاه اشتغال فضایی است که در آن کاربران می توانند با انجام فعالیت های لازم امتیاز جمع آوری کنند و از مزایای لازم براساس امتیاز کسب شده استفاده کنند.

هر امتیاز در باشگاه اشتغال معادل 1000 تومان پول مجازی محسوب می شود که افراد می توانند با دستیابی به حداقل 100 امتیاز معادل 100000 تومان، آن را در سامانه خرج کرده و از خدمات مختلف سامانه برخوردار شوند.

نحوه جمع آوری امتیازات:

 • ثبت نام در سامانه کاریران: 5 امتیاز
 • تکمیل رزومه: 15 امتیاز
 • شرکت در تست های روانشناسی رایگان: 20 امتیاز
 • خرید به ازای هر تست روانشناسی: 20 امتیاز
 • خرید هر دوره آموزشی: 30 امتیاز
 • شرکت در هر آزمون: 20 امتیاز
 • شرکت در رتبه بندی: 20 امتیاز

امتیاز خود را چگونه می توانیم استفاده کنیم:

در صورتی که امتیاز شما حداقل 100 امتیاز شود، شما دارای 100 هزار تومان اعتبار خواهید بود که در موارد زیر می توانید از آنها استفاده کنید:

 • شرکت در هر تست روانشناسی
 • شرکت در هر دوره آموزشی
 • شرکت در آزمونهای مهارتی
 • دعوت برای حضور در گردهمایی های جمعی
 • دعوت برای حضور در نمایشگاه های کاریران
درحال آپلود
سوئیچر رنگ