آموزشهای ضمن خدمت از طریق موسسات معتبر

کاریران آموزشهای موردنیاز کارکنان و کارمندان را از طریق موسسات معتبر هماهنگ و برگزار می کند.

روشهای برگزاری آموزشها:

  • آموزشهای حضوری در محل سازمان
  • آموزشهای حضوری در محل موسسه
  • آموزشهای آنلاین
  • آموزشهای الکترونیکی (ویدئوهای آموزشی)

لیست موسسات همکار با کاریران:

کاریران براساس نوع محتوا و مهارت موردنیاز، از یکی از موسسات همکار خود برای برگزاری دوره مربوطه دعوت به همکاری می کند.

لیست موسسات همکار:

نحوه ارائه درخواست:

برای درخواست آموزشهای ضمن خدمت از طریق کاریران می توانید از یکی از روشهای زیر اقدام نمایید:

تماس با شماره های کاریران:

91002050

09129579382

[email protected]

[email protected]

تکمیل فرم زیر:

نام شرکت/سازمان

نام و نام خانوادگی رابط

شماره تماس برای برقراری ارتباط

عنوان دوره درخواستی

درحال آپلود
سوئیچر رنگ